Klasa w trakcie pandemii i po niej – budowanie od nowa relacji pomiędzy uczniami

Wyobraź sobie, że stoisz przed uczniami w klasie, w budynku szkoły. Spotykacie się po dłuższej izolacji. Co im powiesz?  Jakie działania podejmiesz, aby na nowo poznać uczniów i zintegrować ich w zespół klasowy?

Uczenie się zdalne znacznie ograniczyło kontakty rówieśnicze i przenosi dzieci w świat wirtualny.

Przedłużający się czas oczekiwania na powrót do szkoły stacjonarnej stawia nauczycieli przed wyzwaniem utrzymywania więzi między uczniami w warunkach izolacji społecznej.

Wyzwaniem jest także zintegrowanie klasy po pandemii – poznanie się na nowo, zbudowanie relacji, poradzenie sobie z konfliktami i wzmocnienie wygodnej współpracy.


Korzyści:

Uczestnik:

 • dowie się jak na zespoły wpływa długotrwała izolacja społeczna i jak szybko i bezpiecznie odbudować więzi między uczniami,
 • pozna gry, ćwiczenia wzmacniające integrację, zagęszczające komunikację i budujące atmosferę współpracy,
 • dowie się jak szybko diagnozować niepożądane zjawiska grupowe i adekwatnie na nie reagować,
 • wzmocni kompetencje w zakresie integrowania klas po powrocie do szkoły, aby zapobiegać ewentualnym sytuacjom trudnym wychowawczo.

Program:

 • pandemia jako sytuacja kryzysowa zaburzająca relacje między ludźmi,
 • sposoby scalania grupy po zdalnej pracy – pomysły na lekcje wychowawcze,
 • gry i ćwiczenia wspomagające integrację klasy po pandemii,
 • przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom grupowym,
 • czym jest „duch klasy” i jak go pielęgnować?

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej

Prowadząca: Małgorzata Cużytek

magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty (nauczycieli, dyrektorów, specjalistów szkolnych: pedagogów, psychologów) z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (specjalizuje się we wspomaganiu osób ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnością poznawczą) oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Realizowała kilka projektów edukacyjnych i badawczych w obszarze edukacji, m.in. międzynarodowy program badawczy „STRONG” (Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools). Wspomaga placówki edukacyjne w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Interesujące propozycje ćwiczeń integracyjnych dla grupy. Przydatne treści. Prowadząca bardzo komunikatywna i kompetentna."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl