Świat wokół nas – eksperymenty i doświadczenia dla dzieci w praktyce, organizacja i bhp (poziom I)

Dzięki temu szkoleniu zrealizujesz wiele kompetencji kluczowych, m.in. matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Jak pobudzić dziecięcą ciekawość świata i przybliżyć mu tajemniczy świat przyrody? Wystarczy zgromadzić rzeczy, które znajdują się dookoła nas i tak na przykład zorganizować ciekawe zajęcia dla przedszkolaków używając suszarki, wiadra, czy też rzeczy, które w kuchni znajdzie każdy z nas.

Szkolenie nie wymaga angażowania zasobów finansowych oraz wcześniejszej Istwiedzy z zakresu fizyki i chemii.

Dzięki szkoleniu w formie warsztatowej dowiesz się, jak w łatwy i szybki sposób urozmaicić zajęcia i zachęcić dzieci do samodzielnej eksploracji świata fizyki czy chemii. Między innymi poznasz tajniki mas i „glutów”. Myślisz, że to trudne? Nieee! Każdy przedszkolak to potrafi!

Warsztaty z zakresu wykorzystania eksperymentów i doświadczeń fizyczno-chemicznych w edukacji przyrodniczej małego dziecka można zamówić jako pojedynczy warsztat lub cykl dwóch spotkań na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Niniejsze szkolenie jest wstępem i przybliżeniem podstawowych wiadomości oraz zbiorem podstawowych eksperymentów, doświadczeń i zjawisk. Dotyczy tematyki najbliższej dziecku: powietrza, wody oraz jego zmysłów.

Możliwa druga część szkolenia jest rozszerzeniem zdobytej wiedzy przybliżającej wiedzę, eksperymenty i doświadczenia obszarów takich jak: magnetyzm, zjawisko burzy, dźwięk, światło oraz rozszerzone o eksperymenty związane z jajkiem i produkcję mega baniek mydlanych.

Więcej o części II na poziomie zaawansowanym TUTAJ


Cele:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej organizowania zajęć przyrodniczych w formie eksperymentów i doświadczeń,
 • utrwalenie wiadomości z zakresu fizyki i chemii,
 • pobudzenie kreatywności i twórczości nauczycieli w obszarze edukacji przyrodniczej,
 • poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela o bazę doświadczeń i eksperymentów,
 • tworzenie bazy materiałów przydatnych podczas zajęć przyrodniczych w przedszkolu,
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci za pomocą metod aktywizujących,
 • przybliżenie reakcji fizyczno-chemicznych w otaczającym nas świecie.

Program:

 • rola doświadczeń i eksperymentów w edukacji małego dziecka,
 • organizacja miejsca pracy i zasady bezpieczeństwa podczas eksperymentów i doświadczeń,
 • omówienie przyrządów pomocnych w eksperymentach oraz ich zamienników w życiu codziennym.

 

Przykłady eksperymentów z podziałem na obszary:

 • Powietrze:
  czym jest, gdzie się znajduje, czy możemy je zobaczyć i poczuć oraz dlaczego chusteczka w wodzie będzie sucha? (eksperyment z workami na śmieci, akwarium, wodą, szklanką i piłeczkami).
  Zużywanie tlenu (eksperyment z świeczkami i szklanymi naczyniami) oraz ile miejsca zajmuje tlen (eksperyment z świeczkami i wodą).
  Eksperymenty z rękawem Bernoulliego z worka na śmieci (czyli test ile powietrza znajduje się w płucach i jak napełnić wielki worek za pomocą jednego wydechu).
  Siła powietrza – eksperymenty z suszarką, piłeczkami (jak zaparzyć herbatę nie używając rąk), balonami i poduszkowcem (czyli dlaczego samoloty latają) oraz suszarką i workiem na śmieci (czyli jak lecieć balonem).
  Jak nadmuchać balonik bez powietrza? (czyli eksperymenty z sodą, kwaskiem i drożdżami).
  Jak wykonać model płuc i jak go wykorzystać podczas zajęć, jak zrobić poduszkowiec, wyrzutnie rakiet, duszka, burze śnieżną w woreczku oraz armatę powietrzną z przedmiotów które na pewno są w domu.
 • Woda: czym jest, gdzie się znajduje, do czego nam służy i jaki ma kształt.
  Trzy stany skupienia – zabawy z lodem, wodą i parą (czyli skąd się bierze deszcz, jak szybko roztopić lód).
  Wodny wulkan (mieszanie się ciepłej wody z zimną, tworzenie kolorowych wodnych ekspresji) i kolorowe chmury (dwa eksperymenty z pianką do golenia i bibułą).
  Co pływa a co tonie (proste doświadczenia z akwarium lub miską).
  Musujące rodzynki (eksperyment z sodą oczyszczoną i rodzynkami). Naelektryzowana woda (kierowanie strumienia wody za pomocą balonika), nierozlewający kubek (eksperyment z „przyczepnością” wody).
  Wędrująca woda, menisk wklęsły i wypukły (czyli jak nalać więcej wody niż mieści szklanka), co jest cięższe (tworzenie kolorowych wodnych konstrukcji z wody, oleju, soku, słodkiej i słonej wody).
  Rozpuszczalność wody (tworzenie cieczy nasyconej, testy co się rozpuści).
  Ekologiczna oczyszczalnia (filtrowanie wody za pomocą gazy i węgla aktywnego).
  Ciśnienie wody (tworzenie fontanny).
  Jak stworzyć wodny instrument i rozkwitające kwiaty z papieru.
 • Zmysły: Jakie zmysły ma człowiek i jak je sprawdzić.
  Zmysł smaku (czyli jak sprawdzić gdzie zlokalizowane są kubki smakowe i jaki odczuwają smak).
  Zmysł słuchu – doświadczenia: czyj to głos, czy ma znaczenie jak szubko rozchodzi się dźwięk.
  Doświadczenia z iluzjami optycznymi – przykłady ilustracji i ćwiczeń.
  Jak stworzyć słuchowe memory, zapachowe memory, dotykowe memory oraz stolik świetlny.
 • Masy i mikstury: lampa lawa, tęczowa mikstura, sodowy wulkan, ciecz nienewtonowska, sztuczny śnieg, uciekający pieprz, barwienie kwiatów.


Korzyści:

 • uczestnik zdobędzie wiedzę i bazę materiałów przydatną w organizacji zajęć przyrodniczych w przedszkolu i szkole,
 • dowie się jak z rzeczy codziennego użytku wykonać pomoce do zajęć,
 • dowie się jak w tani, łatwy i przyjemny sposób wyczarować niezwykłe reakcje fizyczno-chemiczne,
 • poszerzy warsztat pracy o nowe metody aktywizujące oraz praktycznego działania,
 • pobudzi swoją twórczość w zakresie organizacji zajęć przyrodniczych w przedszkolu i szkole,
 • utrwali wiedzę z zakresu podstaw fizyki i chemii.

Możliwa forma szkoleń:

 • warsztat stacjonarny: możliwość zorganizowania jednego spotkania lub cyklu spotkań,
 • warsztat online.

 


Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej

Prowadząca: Agnieszka Szczelina-Szczotka

Pedagog, terapeuta, animator. Posiada wykształcenie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, autyzmu, zespołu Aspergera i innych zaburzeń rozwojowych oraz integracji sensorycznej. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta, wykładowca. Współpracowała z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, prowadząc przedmioty z zakresu arteterapii, metodyki edukacji plastycznej, a także pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Autorka programu i innowacji „Moje raczki mają moc” oraz publikacji naukowej “Art. Therapy as an Educational Intervention Focused on Social Relations of Children at a Younger School Age” opublikowanego w Kontekstach Pedagogicznych w roku 2019. Zajmuje się badaniem możliwości stosowania arteterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, innowacyjnymi i aktywizującymi metodami nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Miłośniczka eksperymentów nie tylko tych przyrodniczych, ale i artystycznych. W działaniach artystycznych stara się balansować pomiędzy swobodną ekspresją twórczą i umiejętnościami technicznymi. Stara się łączyć ponadczasowe metody z nutką nowoczesności. Podczas codziennej pracy kieruje się niezahamowaną ciekawością dziecięcą i możliwościami, jakie niesie praca z młodym człowiekiem.

DŁugość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl