RELACJE I EDUKACJA MEDIALNA

Szkolenia doskonalące dla nauczycieli szkół z kategorii “RELACJE I EDUKACJA MEDIALNA”:

 • Konstruktywna komunikacja z uczniem i rodzicem, czyli o relacjach w duchu Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 • Metoda Mikro Kręgów – rozwiązywanie konfliktów między uczniami. Nauczyciel jako facylitator
 • Reagowanie na niewłaściwe i prowokacyjne zachowania uczniów – trening konstruktywnej konfrontacji
 • Zjawisko agresji i prześladowania wśród dzieci – jak rozpoznać bullying, reagować na sytuacje przemocowe i pomóc uczniowi “skontaktować się” z nauczycielem
 • Tolerancja, działania antydyskryminacyjne, przeciwdziałanie hejtowi w szkole
 • Czy możliwe jest “uwrażliwienie” uczniów? Wsparcie dzieci i młodzieży w procesie kształtowania empatii. Jak kształtować empatię wśród uczniów w duchu Porozumienia bez Przemocy?
 • Filmowa lekcja wychowawcza o relacjach
 • Wykorzystanie dzieł audiowizualnych w procesie wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Pozycja i rola nauczyciela w procesie wychowania uczniów ku wartościom (moralnym, estetycznym i społecznym)
 • Strategie kształtowania postawy ekologicznej wśród uczniów – świadomy konsument i wychowanie w duchu zero / less waste
 • Rola filmu w edukacji patriotycznej – przykłady i sposoby pracy z filmem

POBIERZ KATALOG dla Rad Pedagogicznych szkół w wersji PDF do druku:


Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

szkolenia z kategorii RELACJE I EDUKACJA MEDIALNA

szkolenia z kategorii RELACJE I EDUKACJA MEDIALNA

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki szkolnej

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki szkolnej

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki przedszkolnej

Wybierz szkolenie dla Twojej placówki przedszkolnej

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl