Projektowanie ćwiczeń interaktywnych dla uczniów: na telefony, komputery, do edukacji zdalnej i stacjonarnej

Zaprojektowanie ćwiczenia online w minutę? – to możliwe! Na tablicę interaktywną, monitor, tablety i telefony oraz do edukacji zdalnej.

Szkolenie krok po kroku, poziom podstawowy.


Cele:

 • zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz ich umiejętności w zakresie projektowanie własnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem darmowych platform do tworzenia materiałów dydaktycznych online,
 • zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania poprzez nabycie umiejętności tworzenia interaktywnych ćwiczeń i gier edukacyjnych,
 • nabycie umiejętności udostępniania uczniom stworzonych przez siebie materiałów podczas lekcji na tablicach interaktywnych, tabletach i telefonach, a także jako zadania domowe.

Program:

 • projektowanie i modyfikowanie materiałów edukacyjnych (programy i aplikacje: (LearningApps, Quizizz, Kahoot),
 • tworzenie ćwiczeń interaktywnych, gier i testów, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych (np. na lekcje, zajęcia świetlicowe, logopedyczne, etc.), angażujących i przykuwających uwagę uczniów,
 • udostępnianie wybranych zasobów edukacyjnych oraz zaprojektowanych samodzielnie ćwiczeń uczniom,
 • możliwość współtworzenia materiałów i treści przez uczniów – zachęcenie do programowania,
 • dobre praktyki stosowania ćwiczeń interaktywnych i wykorzystania materiałów z sieci w pracy na tabletach i telefonach.

Korzyści:

 • zwiększenie umiejętności samodzielnego tworzenia interaktywnych ćwiczeń online oraz gier i testów,
 • sprawne wykorzystanie sprzętu i ćwiczeń podczas lekcji przekładające się na atrakcyjność i efektywność zajęć,
 • przykuwające uwagę uczniów ćwiczenia podnoszą ich koncentrację i zaangażowanie,
 • możliwość wspierania umiejętności przetwarzania, systematyzowania wiedzy oraz pracy indywidualnej i projektowej uczniów,
 • zachęcenie uczniów do rozwijania umiejętności programowania w przyszłości.

Możliwa forma szkoleń:

 • warsztat stacjonarny w siedzibie placówki,
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej, dyrektorzy

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Stworzyła autorską pomoc dydaktyczną do nauki kodowania przez zabawę „KodujMata”. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

Ocena z ankiet:

Ocena z ankiet:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl