Programowanie dla uczniów klas 1-3 z wykorzystaniem wybranych robotów i aplikacji


Program:

 • ćwiczenia orientacji w przestrzeni, planowania tras, kodowanie i programowanie wybranych robotów w drodze do zaplanowanego celu,
 • programowanie ręczne oraz głosowe przy użyciu innowacyjnej funkcji rozpoznawania głosu,
 • działania arytmetyczne dla najmłodszych: rysowanie figur i obrazów przez robota na kartce papieru,
 • zachęcenie do rozwiązywania zadań i rozwijania umiejętności logicznego myślenia, m.in. dzięki uczestniczeniu w misjach i zadaniach liczbowych.

Możliwa forma szkoleń:

 • warsztat stacjonarny w siedzibie placówki.

Zaświadczenia:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Stworzyła autorską pomoc dydaktyczną do nauki kodowania przez zabawę „KodujMata”. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

Ocena z ankiet:

Ocena z ankiet:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl