Ocenianie w trakcie i po pandemii – czy coś się zmieniło?

Szkolenie umożliwiające przegląd dotychczasowej dokumentacji szkolnej na temat oceniania oraz jej weryfikację, dostosowanie do aktualnych potrzeb placówki i sytuacji społecznej, w szczególności uwzględniając czas pandemii.

Warsztaty bazują na obowiązujących rozporządzeniach prawa oświatowego i wskazują możliwości i zasady oceniania w placówce.

 


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Wskazanie praktycznych rozwiązań dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów w odniesieniu do obowiązującego prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w statucie szkoły i indywidualnej dokumentacji  nauczyciela przedmiotu.

Nauczyciele dokonają przeglądu dokumentacji wewnątrzszkolnej dotyczącej obowiązujących
w szkole warunków i trybu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Uczestnicy poznają praktyczne rozwiązania dotyczące oceniania i klasyfikowania
uczniów w odniesieniu do obowiązującego prawa oświatowego.


Program:

 • obowiązujące podstawy prawne oceniania i klasyfikowania uczniów,
 • podstawa programowa a ocenianie,
 • formułowanie wymagań edukacyjnych i ich dostosowanie,
 • analiza zapisów statutowych w odniesieniu do oceniania, klasyfikowania i
  promowania uczniów,
 • przykładowe praktyki naruszające prawo-zalecenia dla nauczycieli,
 • transformacja oceniania po pandemii – czy coś się faktycznie zmieniło?

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu trenera),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadząca: RENATA KUKLA

Edukator w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, wieloletni dyrektor szkoły, prowadząca praktyki dla uczestników kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą; koordynator międzynarodowych projektów edukacyjnych realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Departamentem Funduszu Sprawiedliwości w Warszawie.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl