Neurony na przedszkolnym dywanie, czyli jak uczy się mózg dziecka w wieku przedszkolnym

Neurodydaktyka w przedszkolu.

Zapoznaj się z najnowszą wiedzą dotyczącą funkcjonowania mózgu dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki temu, nauczyciel możne jeszcze lepiej wspierać potencjał dziecka, a także wiedzieć, na co zwracać uwagę, co robić, a czego nie, w swojej pracy nauczycielskiej.

To także lepsze zrozumienie procesów zachodzących w dziecięcym mózgu, szczególnie na temat opóźnień, zakłóceń i zaburzeń neurozwojowych w wieku przedszkolnym.

Jak przebiega „rzeźbienie dziecięcego mózgu”? Jak zwiększać i wzmacniać jego rozwój w wieku przedszkolnym? Co zrobić, aby proces dydaktyczno-wychowawczy w przedszkolu był ciekawszy i bardziej angażował dziecięce neurony?


Cele:

 • zapoznanie się z praktycznym ujęciem neurodydaktyki w pracy z dzieckiem przedszkolnym,
 • zaznajomienie się z funkcjonowaniem dziecięcego mózgu w wieku przedszkolnym oraz zwiększenie i wypracowanie kluczowych aktywności i sposobów pracy dydaktyczno-wychowawczej, sprzyjającej w największym stopniu rozwojowi dziecka w wieku przedszkolnym.
 • poznanie przykładów aktywności rozwijających i usprawniających pracę dziecięcego mózgu w wieku przedszkolnym.

Program:

 • struktura i funkcjonowanie dziecięcego mózgu w wieku przedszkolnym,
 • norma, opóźnienia, zakłócenia i zaburzenia neurorozwojowe wieku przedszkolnego,
 • zasady, metody i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu przyjazne dziecięcym neuronom,
 • kluczowe kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego przyjazne dziecięcym neuronom,
 • bazowe ćwiczenia rozwijające i usprawniające pracę dziecięcego mózgu w wieku przedszkolnym.

Korzyści:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego:

 • zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie neurodydaktyki wieku przedszkolnego, przydatną do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego przyjaznemu dziecięcym neuronom,
 • będzie lepiej rozumiał procesy zachodzące w dziecięcym mózgu, szczególnie opóźnienia, zakłócenia i zaburzenia neurozwojowe w wieku przedszkolnym.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat na terenie placówki,
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Prowadząca: Dr Marta Majorczyk

psycholog, psychoterapeuta systemowy, psychopedagog, pedagog, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, tekstów popularno-naukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych i metodycznych. Stały współpracownik pism branżowych, takich jak: “Wczesna Edukacja”, „Dyrektor Szkoły”, „Sygnały. Miesięcznik Wychowawcy”, „Bliżej Przedszkola”, „Newsweek Psychologia” i wielu innych. Na co dzień łączy praktykę z teorią. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach. Współpracowała z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK w ramach kampanii społecznej „Nie zagub dziecka w sieci”. Prowadzi autorskie szkolenia w następujących obszarach: współpraca placówki oświatowej z rodzicami dziecka/ucznia, procesu opiekuńczo-wychowawczego, dziedzin wychowania, metodyki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy psychopedagogicznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, efektywnego nauczania, neurotreningu w edukacji, profilaktyki, treningu umiejętności wychowawczych, prowadzenia procesów grupowych w klasie szkolnej.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl