Nauczyciel jako tutor. Wspieranie rozwoju młodego człowieka z wykorzystaniem kompetencji tutorskich.

Główne dwa zadania szkoły to nauczanie i wychowywanie. W rozmowach z nauczycielami często pojawia się potrzeba poszukiwania rozwiązań dydaktycznych ułatwiających pracę z „współczesnym uczniem” tj. ukształtowanym przez dzisiejszy świat.

W ostatnich latach można zauważyć, iż pojęcie tutoring jest coraz częściej używane w języku polskim, coraz częściej mówi się o nim w polskiej edukacji w zakresie wspierania rozwoju młodego człowieka. Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym, wspiera budowanie tzw. spersonalizowanej edukacji spójnej z indywidualizacją nauczania, czy też założeniami edukacji włączającej. To, co jest istotne, w tym procesie to fakt, iż mogę pracować pełnym modelem „tutorskim’ lub mogę wykorzystywać umiejętności „tutorskie” w pracy z uczniem, a nawet zespołem klasowym.

 


Korzyści z udziału rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnik:

 • pozna założenia teoretyczne pracy tutora,
 • zrozumie istotę poprawnej komunikacji,
 • pozna narzędzia przydatne w pracy tutorskiej,
 • skonstruuje przykładowe pytania w pracy z podopiecznym.

Program:

 • podstawy tutoringu, rys historyczny,
 • budowanie relacji na linii tutor – wychowanek,
 • motywacja – ważność procesu w pracy „tutorskiej”,
 • model pracy tutora, schemat procesu tutorskiego,
 • umiejętności „tutorkie”, sztuka zadawania pytań,
 • narzędziownik „tutorski”,
 • kompetencje „tutorskie” w relacji jeden na jeden, jeden na zespół klasowy.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadzący: Krzysztof Ciurej

Czynny nauczyciel, trener, coach, tutor. Uczestniczy w wielu projektach podnoszących jakość edukacji jako trener, ekspert, autor koncepcji. Brał udział w projektach dotyczących szkoły, współpracy, ewaluacji wewnętrznej, kompetencji kluczowych. W ostatnim czasie pracuje jako główny konsultant przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w projekcie Lekcja Enter oraz trener w edukacji włączającej.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl