MS Teams w szkole – wykorzystanie platformy w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym

Szkolenie z wykorzystania platformy MS Teams w codziennej pracy placówki, na zajęciach szkolnych.
Aplikacja, dzięki której nauczyciel może poprowadzić lekcję, a dyrektor przeprowadzić spotkanie rady.

Do dyspozycji nauczycieli jest wiele pomocnych funkcji, np.: tworzenie zespołów, przeprowadzanie testów, sprawdzianów, publikowanie materiałów, użycie komunikatora.

Szkolenie prowadzi trener posiadający tytuł: Certified Microsoft Innovative Educator. 

 

 


Program:

 • aplikacja MS Teams jako podstawowe narzędzie do pracy zdalnej z uczniami i nauczycielami,
 • jak poprowadzić lekcje online z pomocą aplikacji,
 • tworzenie zespołów/ klas,
 • dodawanie plików, zadań,
 • wirtualne sprawdziany – tworzenie, przeprowadzanie, ocenianie,
 • notowanie na zajęciach z dziećmi,
 • podstawowe narzędzia: czat, udostępnianie pulpitu, plików.

Możliwa forma szkoleń:

 • warsztat stacjonarny w siedzibie placówki,
 • szkolenia online.

Zaświadczenia:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych, dyrektorzy

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Stworzyła autorską pomoc dydaktyczną do nauki kodowania przez zabawę „KodujMata”. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

Ocena z ankiet:

Ocena z ankiet:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl