Kompetencje kluczowe w przedszkolu

W placówkach edukacyjnych na wszystkich etapach edukacyjnych każdego dnia z dużą intensywnością kształtowane są wszystkie kompetencje kluczowe – kompleksowo i praktycznie.

Na ile intuicyjnie, a na ile świadomie i w sposób zaplanowany?

Warto przyjrzeć się kompetencjom kluczowym od strony procesu dydaktycznego i działań rozwojowo-wychowawczych. Zobaczyć, na czym warto się skupić przede wszystkim ze względu na wymagania współczesności oraz potrzeby samych uczniów.


Cele:

 • przybliżenie zagadnienia kompetencji kluczowych z perspektywy przepisów prawa oświatowego i dyrektyw unijnych oraz praktycznych, związanych z ich kształtowaniem u dzieci podczas zajęć edukacyjnych i rozwojowych,
 • poznanie pomysłów na ich realizowanie.

Program:

 • kompetencje kluczowe – definicja, rodzaje kompetencji,
 • potrzeby dziecka na różnych etapach rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego a kompetencje kluczowe,
 • jak zmiany socjoekonomiczne i społeczne wpływają na rozwijanie kompetencji kluczowych?
 • na co warto (i po co?) położyć akcent: wielojęzyczność, przedsiębiorczość, a może kompetencje społeczne, czyli o mocnych stronach „specjalizowania się” w określonych kompetencjach,
 • planowanie, realizacja i ewaluacja wzmacniania kompetencji kluczowych u przedszkolaków i uczniów starszych z perspektywy placówki – dlaczego warto wspólnie zaplanować i realizować działania ukierunkowane na KK?

Korzyści:

Uczestnik:

 • pozna założenia rozwijania dzieci w oparciu o 8 kompetencji kluczowych,
 • przełoży wiedzę na temat kompetencji na swoją praktykę zawodową,
 • przeanalizuje podczas jakich aktywności edukacyjnych i wychowawczych realizuje poszczególne kompetencje,
 • zaplanuje działania zawodowe i rozwojowe w oparciu o wybrane kompetencje kluczowe.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki,
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej

Prowadząca: Małgorzata Cużytek

magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty (nauczycieli, dyrektorów, specjalistów szkolnych, a tym pedagogów, psychologów) z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (specjalizuje się we wspomaganiu osób ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnością poznawczą) oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Realizowała kilka projektów edukacyjnych i badawczych w obszarze edukacji, m.in. międzynarodowy program badawczy „STRONG” (Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools). Wspomaga placówki edukacyjne w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl