Klasa w trakcie i po pandemii – budowanie relacji pomiędzy uczniami od nowa

Wyobraź sobie, że stoisz przed uczniami w klasie, w budynku szkoły. Spotykacie się po dłuższej izolacji. Co im powiesz? Od czego zaczniesz? Jakie działania podejmiesz, aby na nowo poznać uczniów i zintegrować ich w zespół klasowy?

Przedłużający się czas oczekiwania na normalny powrót do szkoły stawia nauczycieli przed wyzwaniem utrzymywania więzi między uczniami w warunkach izolacji społecznej.

Uczenie się zdalne znacznie ograniczyło kontakty rówieśnicze i przenosi dzieci w świat wirtualny.

Wyzwaniem będzie także zintegrowanie klasy po pandemii – poznanie się na nowo, zbudowanie relacji, poradzenie sobie z konfliktami i wzmocnienie wygodnej współpracy.


Cele:

 • dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania zespołów klasowych w warunkach pracy zdalnej,
 • wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie integrowania uczniów po pandemii,
 • wzmocnienie umiejętności wychowawczych w obszarze scalania zespołów klasowych i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

Program:

 • pandemia jako sytuacja kryzysowa zaburzająca relacje między ludźmi,
 • różne sposoby scalania grupy podczas zdalnej pracy – pomysły na wirtualne lekcje wychowawcze,
 • gry i ćwiczenia wspomagające integrację klasy po pandemii,
 • pomysły na ciekawe, rozwijające różne kompetencje uczniów lekcje wychowawcze,
 • przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom grupowym,
 • co to jest „duch klasy” i jak go pielęgnować?

Korzyści:

Uczestnik:

 • dowie się jak na zespoły wpływa długotrwała izolacja społeczna i jak szybko i bezpiecznie odbudować więzi między uczniami,
 • pozna gry, ćwiczenia wzmacniające integrację, zagęszczające komunikację i budujące atmosferę współpracy,
 • dowie się jak szybko diagnozować niepożądane zjawiska grupowe i adekwatnie na nie reagować,
 • wzmocni kompetencje w zakresie integrowania klas po powrocie do szkoły, aby zapobiegać ewentualnym sytuacjom trudnym wychowawczo.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki,
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej

Prowadząca: Małgorzata Cużytek

magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty (nauczycieli, dyrektorów, specjalistów szkolnych: pedagogów, psychologów) z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (specjalizuje się we wspomaganiu osób ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnością poznawczą) oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Realizowała kilka projektów edukacyjnych i badawczych w obszarze edukacji, m.in. międzynarodowy program badawczy „STRONG” (Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools). Wspomaga placówki edukacyjne w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl