Jak rozwijać odporność psychiczną u przedszkolaka – perspektywa nauczyciela

Wiesz, że dla efektywnego nauczania ważny jest nie tylko rozwój poznawczy, ale także emocjonalno-społeczny twojego ucznia.

Z międzynarodowych badań na temat zdrowia psychicznego dzieci wynika, że tylko u 38 % uczniów rozwijana jest odporność psychiczna, pozostałe zaś ponoszą wysokie koszty psychospołeczne w późniejszym życiu.

Badania wykazały również, że rodzice jak i nauczyciele nie wiedzieli, czym jest odporność psychiczna i jak ją kształtować u dzieci.

Czym jest odporność psychiczna dziecka i jak powinna być  wspierana przez nauczycieli i rodziców?

 

Szkolenie skrojone tematycznie pod profil placówki przedszkolnej.


Cele:

 • zaznajomienie nauczycieli z metodami i narzędziami, pozwalającymi wspierać rozwój odporności psychicznej dzieci przedszkolnych.

Program:

 • koncepcja resilience i teoria dziecięcej odporności psychicznej w przedszkolu,
 • źródła odporności psychicznej u przedszkolaka,
 • czynniki decydujące o odporności psychicznej dziecka,
 • zasady, metody i formy pracy nauczyciela w zakresie wspierania odporności psychicznej u dziecka,
 • kluczowe kompetencje nauczyciela w zakresie stymulowania i wspierania odporności psychicznej u dziecka,
 • bazowe ćwiczenia, zadania kształtujące i wzmacniające odporność psychiczną dziecka w przedszkolu.

Korzyści:

Nauczyciel zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie stymulowania i wspierania odporności psychicznej dziecka, przydatną podczas procesu dydaktyczno-wychowawczego.


Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat na terenie placówki,
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Prowadząca: DR MARTA MAJORCZYK

psycholog, psychoterapeuta systemowy, psychopedagog, pedagog, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, tekstów popularno-naukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych i metodycznych. Stały współpracownik pism branżowych, takich jak: “Wczesna Edukacja”, „Dyrektor Szkoły”, „Sygnały. Miesięcznik Wychowawcy”, „Bliżej Przedszkola”, „Newsweek Psychologia” i wielu innych. Na co dzień łączy praktykę z teorią. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach. Współpracowała z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK w ramach kampanii społecznej „Nie zagub dziecka w sieci”. Prowadzi autorskie szkolenia w następujących obszarach: współpraca placówki oświatowej z rodzicami dziecka/ucznia, procesu opiekuńczo-wychowawczego, dziedzin wychowania, metodyki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy psychopedagogicznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, efektywnego nauczania, neurotreningu w edukacji, profilaktyki, treningu umiejętności wychowawczych, prowadzenia procesów grupowych w klasie szkolnej.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl