Google Classroom: jak wykorzystać platformę G-Suite dla szkół, zabezpieczyć dane i wdrożyć system na lata

Gigant Google podarował edukacji niezwykle cenne narzędzie: zabezpieczoną pod względem RODO i innych polityk platformę online dla szkół – zupełnie za darmo!

Wystarczy się zarejestrować, przejść weryfikację i można zacząć działać.

Dzięki wersji G-Suite, otrzymujemy możliwość tworzenia klas, dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych. Wszystko w  chmurze. Dodatkowym atutem jest komunikator Meets, który od września 2020 posiada jeszcze więcej funkcji, podobnych do Zoom, ale bezpłatnie.

Google nie ma sobie równych, narzędzia są stale rozwijane, a uczniowie i nauczyciele chętnie z nich korzystają (większość z nich korzystała już z konta Google do celów prywatnych).

Czas podjąć decyzję, jaką platformę wdrożyć w szkole, aby nauczyciele i uczniowie byli w pełni bezpieczni, a nauka przebiegała w sposób sprawny, bez względu na tryb pracy: stacjonarny, zdalny czy hybrydowy.

Zapraszamy na szkolenie, w którym pokażemy, jak korzystać z platformy Google Classroom, jak tworzyć formularze Google do ankiet i samosprawdzających się testów oraz innych ćwiczeń interaktywnych, jak używać komunikatora Meets, aby móc łączyć się z całą klasą i wybranymi uczniami. Pora przenieść stos dokumentów papierowych do świata online, usprawnić pracę i jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo.

Po wdrożeniu platformy i umiejętnym stosowaniu narzędzi przez nauczycieli – szkoła, nauka i komunikacja z uczniami już nigdy nie będzie taka sama!


Cele:

 • zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz ich umiejętności w zakresie sprawnego wykorzystania platformy G-Suite, Google Classroom i narzędzi Google,
 • zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w przypadku edukacji zdalnej lub w modelu hybrydowym.

Program:

 • jak korzystać z platformy Google Classroom (konfiguracja klas, zamieszczanie materiałów, praca z uczniami),
 • jak tworzyć formularze Google do ankiet i samosprawdzających się testów oraz innych ćwiczeń interaktywnych,
 • Dokumenty, Arkusze, Prezentacje Google – pomysły na zastosowanie i sposoby udostępniania treści,
 • jak używać komunikatora Meets, aby móc łączyć się z całą klasą i wybranymi uczniami.

Korzyści:

Nabyte umiejętności przełożą się na:

 • zwiększenie sprawności nauczycieli w posługiwaniu się narzędziami Google, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczne użycie technologii w pracy z uczniami,
 • nauczyciele będą współtworzyli spójny system wymiany informacji i pracy projektowej z uczniami w obrębie szkoły – bezpiecznie i zgodnie z wymogami RODO.

Możliwa forma szkoleń:

 • warsztat stacjonarny w siedzibie placówki,
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, dyrektorzy

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Stworzyła autorską pomoc dydaktyczną do nauki kodowania przez zabawę „KodujMata”. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

Ocena z ankiet:

Ocena z ankiet:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl