Filmowe przedszkole – tworzenie wideo dokumentujących przedstawienia i pracę dzieci

 

 

Z powodu COVID, udział rodziców, dziadków oraz osób z zewnątrz w regularnych uroczystościach przedszkolnych został znacznie ograniczony.

Jednocześnie w naszych przedszkolach dzieje się niezmiennie wiele! Aktywny udział dzieci, wspaniałe zabawy, kolorowa sceneria, pomoce dydaktyczne i rekwizyty sprzyjają pięknemu pokazaniu przedszkolnej rzeczywistości, pełnej radości i uśmiechu.

Stąd potrzeba udokumentowania naszych działań, podzielenia się nimi z bliskimi.

To także szansa na pokazanie się przedszkola z nowoczesnej i zachęcającej strony.  Nadal tworzymy z dziećmi wspaniałe zajęcia, pora natomiast pokazać je szerzej światu w postaci wideo.


Cele:

 • zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz ich umiejętności w zakresie tworzenia filmów wideo dla dzieci,
 • zachęcenie do wykorzystania formy wideo w dokumentowaniu własnych działań i dzielenia się treścią wizualną z dziećmi – profesjonalnie i bez oporów.

Program:

 • tworzenie filmów dokumentujących przedstawienia, występy, wydarzenia przedszkolne, prace dzieci,

 • nagrywanie i montaż w programie do edycji obrazu i dźwięku,

 • zamieszczanie filmów na Youtube i wykorzystanie chmury,

 • prawa autorskie i zgody, czyli co można, a czego nie, zamieszczając treści
  w internecie w celach edukacyjnych i promocyjnych

a także:

 • jak nagrać ekran własnego komputera z głosem nauczyciela: podkładanie głosu, opowiadanie na temat wyświetlanej ilustracji, czytanie bajek, śpiewanie piosenek, prezentacja multimedialna z komentarzem nauczyciela, tłumaczenie kart pracy, filmowanie tworzenia prac plastycznych, gimnastyka.

Korzyści:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł stworzyć własny film!

Prowadzimy krok po kroku, zrozumiale. Dostosowujemy tempo do uczestników.

Dla utrwalenia wiadomości, uczestnicy otrzymują po szkoleniu nagranie z zapisem szkolenia, do użytku wewnętrznego.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener oświaty od 7 lat, superwizor, pracowała jako dydaktyk cyfrowy, scenarzysta kursów online i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Specjalistka w dziedzinie edukacji zdalnej, filmowej i kodowania. Absolwentka kursu "Filmmaking and Animation Online and in the Classroom", kursów trenerskich oraz studiów poświęconych projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Organ prowadzący ODN Edukacja Interaktywna.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

Ocena z ankiet:

Ocena z ankiet:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl