Tworzenie filmów edukacyjnych przez nauczycieli za pomocą komputera – do nauczania zdalnego i stacjonarnego

Tworzenie materiałów wideo: ekran + “głowa nauczyciela”. Zaczynamy od podstaw. Prosto i zrozumiale.

Efekty naszych kursantów:

Przed:

Po kursie:

Kanał Youtube: Pani Jola uczy 

 

Dla kogo jest to szkolenie

 • dla osób początkujących, które nie chcą dać się zaskoczyć edukacji zdalnej i chcą zwiększyć kompetencje w zakresie nauczania online poprzez tworzenie filmów edukacyjnych dla uczniów. To także sposób na poszerzenie metod i narzędzi pracy nauczyciela do edukacji stacjonarnej,
 • dla osób, które stawiają pierwsze kroki w nagrywaniu filmików i chciałyby udoskonalić zastosowanie formy wideo w nauczaniu dzieci oraz poznać przykłady jej wykorzystania.

Dlaczego warto przejść ten kurs właśnie teraz:

 • jakość edukacji zdalnej od września musi być jeszcze lepsza niż do tej pory: wszyscy przeszliśmy za sprawą koronawirusa przyśpieszony rozwój kompetencji cyfrowych. Od nowego roku szkolnego oczekiwania rodziców i organów prowadzących zwiększą się, bez względu na to, czy nauka będzie się odbywać w formie zdalnej czy stacjonarnej,
 • najlepszą formę uczenia online daje połączenie komunikatora i krótkich filmików tworzonych przez nauczyciela, opartych o ciekawe materiały i sposoby sprawdzania stopnia zrozumienia tematu przez uczniów. Nauczeni poprzednim rokiem szkolnym wiemy, że nie wszystkie dzieci mają możliwość połączenia się w określonym czasie z nauczycielem za pomocą komunikatora (względy sprzętowe, rodzinne, etc.). Wielokrotnie przydatna do pracy z uczniami byłaby prosta forma wideo.

Cele:

 • zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz ich umiejętności w zakresie tworzenia prostych filmów wideo dla dzieci,
 • zachęcenie do wykorzystania formy wideo w dokumentowaniu własnych działań i dzielenia się treścią wizualną z dziećmi – profesjonalnie i bez oporów.

Program:

Nauka tworzenia wideo z treściami przydatnymi do zajęć z dziećmi:

 • jak nagrać własny film na komputerze: obsługa wybranego programu,
 • nauczyciel na ekranie: jak nagrać film z „głową“ nauczyciela i ekranem komputera, dlaczego warto?
 • jak nagrać ekran własnego komputera z głosem nauczyciela: podłożenie głosu, opowiadanie na temat wyświetlanej ilustracji, czytanie bajek, śpiewanie piosenek, prezentacja multimedialna z komentarzem nauczyciela, tłumaczenie kart pracy, filmowanie tworzenia prac plastycznych, gimnastyka,
 • jak udostępnić film online i zabezpieczyć go w sieci,
 • dlaczego nawet nieidealny film „Naszej Pani“ jest sto razy lepszy od najpiękniejszego nagrania na Youtube?
 • nie taki diabeł straszny!, czyli jak się przełamać i z przyjemnością tworzyć treści dla swoich podopiecznych.

Korzyści:

 • przygotujesz się na nowy rok szkolny! Zdążysz się oswoić, poczuć komfortowo i polubić tę formę przekazu. Tym samym nie pozwolisz się zaskoczyć żadnej sytuacji,
 • stworzysz ciekawe materiały szybko i skutecznie, dzięki czemu oszczędzisz czas na pracę. O wiele łatwiej będzie przywrócić równowagę pomiędzy życiem rodzinnym a obowiązkami nauczyciela,
 • będziesz współtworzyć „ładną edukację”. W internecie jest wiele niedbałych materiałów i nieczytelnych filmików kiepskiej jakości. Materiały, które tworzymy, oparte są o zasady kompozycyjne i graficzne. Przysłużą się one do budowania profesjonalnego wizerunku nauczyciela i szkoły.

W edukacji zdalnej:

 • nauczyciel może szybko i atrakcyjnie kreować treści oraz tłumaczyć je „po swojemu” – każdy przedszkolak i uczeń to doceni. Dzieci są przyzwyczajone do swojego nauczyciela i jego sposobu przekazywania wiedzy,
 • kontakt wizualny jest naturalną potrzebą. Filmik jest podstawową formą, która może znacząco usprawnić przekazywanie wiedzy i kontakt dziecka z nauczycielem. Sprawdzi się wyśmienicie w połączeniu z narzędziami do utrwalania i weryfikowania wiedzy,
 • filmik instruktażowy jest bardzo bezpieczną formą wizualną: badania wykazują, że to doskonała forma budowania relacji, nawet jeśli to kontakt na odległość. Ważne, by nauczyciel pojawiał się w filmiku. Możesz nagrywać w domowym otoczeniu. Sam decydujesz, czy jesteś zadowolony z nagrania, a także z kim, kiedy i w jaki sposób podzielisz się filmem.

W edukacji stacjonarnej:

 • do wdrożenia jednych z najskuteczniejszych sposobów uczenia: metody „odwróconej klasy” oraz formuły blended learning,
 • do używania wideo jako jednego z ogniw w procesie indywidualizacji nauczania w szkole i w domu,
 • do utrwalania treści dla uczniów pod zajęcia wyrównawcze,
 • do przeprowadzania zajęć indywidualnych,
 • do prowadzenia kółek zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, terenowych, międzynarodowych,
 • w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniami chorymi i nieobecnymi,
 • gdy dzieci widzą przykład odważnego nauczyciela – same również chętniej tworzą własne treści wideo.

Możliwa forma szkoleń:

 • warsztat stacjonarny w siedzibie placówki,
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, dyrektorzy

Długość szkolenia:

6 godzin dydaktycznych

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Stworzyła autorską pomoc dydaktyczną do nauki kodowania przez zabawę „KodujMata”. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

Ocena z ankiet:

Ocena z ankiet:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl