Metoda odwróconej klasy sposobem na edukację naszych czasów

Nauczanie zdalne i hybrydowe w szkole – jak uczyć online oraz metoda odwróconej klasy sposobem na edukację zmianową.

SZKOLENIE SZYTE NA MIARĘ – zakres, dobór narzędzi, liczba szkoleń może być dostosowane do indywidualnych ustaleń z Dyrekcją.

Jak się nie rozdwoić w systemie zmianowym klasy, jak zadbać o sprawdzanie postępów uczniów i mądrze rozłożyć nauczania na część zdalną i tę na żywo w klasie?

Dzięki poznaniu specyfiki metody odwróconej klasy nauczyciel będzie w stanie przeprowadzić zajęcia, niezależnie czy placówka przyjmie model hybrydowy czy zdalny. Sposób pracy będzie również przydatny podczas kształcenia stacjonarnego.

Przygotujmy się na każdy wariant edukacji, aby nie dać się zaskoczyć.

Z opinii nauczycieli wynika, że praca w modemu odwróconej klasy wchodzi w nawyk i oprócz skuteczniejszego sposobu nauczania, kształtuje cenne postawy społeczne i motywację wśród uczniów.

Podczas szkolenia nauczyciel dowie się, jak rozdzielić nauczanie na część zdalną i co warto przeprowadzić na żywo podczas lekcji stacjonarnej, aby treści te uzupełniały się, a organizacja procesu nauczania powiodła się również w systemie zmianowym klasy.


Cele:

 • zwiększenie wiedzy na temat zastosowania metody odwróconej klasy w modelu hybrydowym pracy szkoły i systemie zmianowym klasy,
 • zwiększenie umiejętności łączenia tradycyjnych metod i narzędzi nauczania z narzędziami cyfrowymi,
 • zaznajomienie się z metodą “odwróconej klasy” i zmianą struktury lekcji, w której treści teoretyczne przyswajane są przez ucznia przed zajęciami z użyciem TIK a aktywność na lekcji skoncentrowana jest na przetworzeniu, powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości wymagających zaangażowania uczniów.

Program:

Parasol edukacyjny:

 • założenia metody “odwróconej klasy” oraz “mieszanej metody kształcenia”,
 • sposoby pracy metodą odwróconej klasy w systemie zmianowym.

Część zdalna:

 • przegląd materiałów i narzędzi TIK do pracy uczniów w domu,
 • baza materiałów online,
 • tworzenie ćwiczeń interaktywnych, raportujących postępy ucznia,
 • tworzenie filmu edukacyjnego przez nauczyciela – wykorzystanie asynchronicznych narzędzi TIK w samodzielnej pracy uczniów,
 • chmura – sposoby dzielenia się treściami z uczniami (aplikacja Padlet).

Część stacjonarna w klasie:

 • “priorytet komunikacja”: pomysły na przeprowadzania zajęć w klasie, koncentrujących się na rozwiązywaniu problemów, merytorycznych dyskusjach oraz ćwiczeniach utrwalających.

Rada pedagogiczna w procesie szkoleniowym:

Dla zapewnienia skutecznego wdrożenia treści programu zaleca się umówienie minimum trzech szkoleń (po 4 godziny dydaktyczne każde, łącznie 12 godzin dydaktycznych).

Konieczna rezerwacja terminów.

Zakres i liczba szkoleń może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, według ustaleń z trenerem.

Uczestnicy poza szkoleniami na żywo (online lub stacjonarnie) otrzymują pakiet nagrań wybranych aplikacji TIK, aby w każdej chwili móc utrwalić materiał i wdrożyć poznane rozwiazania w swoim tempie.


Korzyści:

Nauczyciel:

 • zna założenia, narzędzia TIK i multimedia do stosowania metody “odwróconej klasy” w pracy dydaktycznej,
 • potrafi sprawnie obsługiwać wybrane aplikacje do tworzenia i umieszczania treści online dla uczniów,
 • potrafi podzielić proces edukacyjny na część zdalną i stacjonarną w modelu hybrydowym i zmianowym.

Możliwa forma szkoleń:

 • warsztat stacjonarny w siedzibie placówki (zasięg ograniczony terytorialnie),
 • szkolenia online + materiały wideo.

Zaświadczenia:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, dyrektorzy

Zakres szkolenia:

SZKOLENIE SZYTE NA MIARĘ – zakres, dobór narzędzi, liczba szkoleń według indywidualnych ustaleń z Dyrekcją.

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Stworzyła autorską pomoc dydaktyczną do nauki kodowania przez zabawę „KodujMata”. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

Ocena z ankiet:

Ocena z ankiet:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl