Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia

W ramach udzielanego wsparcia uczniom w zróżnicowanym zespole ważne miejsce zajmuje dostosowanie wymagań edukacyjnych. Wymagania stanowią punkt wyjścia do projektowania dydaktycznego uwzględniającego zróżnicowane potrzeby i możliwości uczniów. Dlatego dostosowanie wynikające z dokumentacji zewnętrznej i rozpoznania prowadzonego przez nauczycieli stanowi podstawę sukcesu ucznia.


Korzyści z udziału rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnik:

 • pozna przykładowe możliwości dostosowania wymagań,
 • dokona analizy dokumentów i rozpoznania nauczycieli w celu określenia zakresu dostosowania,
 • dostosowuje wybrane wymagania do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia/uczennicy.

Program:

 • kierunki i sposoby dostosowania wymagań,
 • etapy dostosowania wymagań i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym,
 • ocena skuteczności dokonanych dostosowań- rola informacji zwrotnej

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadzący: Krzysztof Ciurej

Czynny nauczyciel, trener, coach, tutor. Uczestniczy w wielu projektach podnoszących jakość edukacji jako trener, ekspert, autor koncepcji. Brał udział w projektach dotyczących szkoły, współpracy, ewaluacji wewnętrznej, kompetencji kluczowych. W ostatnim czasie pracuje jako główny konsultant przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w projekcie Lekcja Enter oraz trener w edukacji włączającej.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl