Komunikator Zoom i kody Plickers: pomysły na lekcję zdalną

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

 

Komunikator ZOOM dzięki swoim funkcjom uratował niejedną lekcję i nie ma do tej pory sobie równych.

Jednymi z najbardziej przydatnych funkcji są: dzielenie ekranu, możliwość zobaczenia i usłyszenia wszystkich w klasie, przejęcie ekranu ucznia i pomoc w zadaniu, podział na podgrupy.

Poznaj dokładnie komunikator ZOOM od środka i wykorzystaj go do pracy z dziećmi.

Dodatkowym atutem będzie połączenie komunikatora z wykorzystaniem aplikacji Plickers.


Program:

  • wykorzystanie komunikatora Zoom na zajęciach online z dziećmi – obsługa funkcji programu,
  • pomysły na zajęcia zdalne z wykorzystaniem aplikacji Plickers (przydatne w edukacji zdalnej i stacjonarnej).

Korzyści:

Nabyte umiejętności przełożą się na:

  • zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć z najmłodszymi w wariancie zdalnym i stacjonarnym,
  • wzbogacenie zajęć interaktywnymi ćwiczeniami, zabawami, grami i innymi narzędziami dydaktyki cyfrowej, angażującymi i przykuwającymi uwagę przedszkolaków,
  • zwiększenie sprawności nauczycieli w posługiwaniu się sprzętem i aplikacjami, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczne użycie technologii w pracy z najmłodszymi.

Zaświadczenia:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Zaświadczenie w formie papierowej z pieczątkami i podpisami, wysyłane pocztą tradycyjną do każdego uczestnika (koszt w cenie szkolenia).


Nauczycielu, ten kurs możesz mieć za darmo!

Zapłać teraz za kurs, a następnie złóż w swojej placówce wniosek o refundację. Zapytaj Dyrektora swojej placówki o taką możliwość.

Jeśli jesteś nauczycielem, możesz sfinansować kurs ze środków własnych lub też przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli z budżetu szkoły, zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela.

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Zarezerwuj miejsce! Liczba miejsc obraniczona. Zapisz się, klikając poniższy przycisk:

Zapisz się


Odbiorcy:

Nauczyciele przedszkola

Data szkolenia:

25.01.2021 (poniedziałek)

Godzina:

16:00-19:00

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Prowadząca: Agnieszka Szefer-Trela

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Specjalistka w dziedzinie edukacji zdalnej, filmowej i kodowania. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Cena:

200 zł

Liczba miejsc:

5

Ocena

Ocena