Masz pytanie?
Zapraszamy!

DLA NAUCZYCIELI SZKOŁY

Start / DLA NAUCZYCIELI SZKOŁY

Wybierz zakres szkolenia dla swojego grona pedagogicznego

Jak rozwijać odporność psychiczną u uczniów

DR MARTA MAJORCZYK

Zobacz więcej

Dziecko z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych w trakcie i po pandemii – wsparcie uczniów z wysoką wrażliwością

MAŁGORZATA CUŻYTEK

Zobacz więcej

Klasa w trakcie i po pandemii – budowanie relacji pomiędzy uczniami od nowa

MAŁGORZATA CUŻYTEK

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo ucznia w sieci – przeciwdziałanie zjawisku cyberprzestępczości

MICHAŁ TWARDOSZ

Zobacz więcej

Sieć, spokojnie! – gdzie jest i co klika twój uczeń w internecie

MICHAŁ TWARDOSZ

Zobacz więcej

Metoda odwróconej klasy sposobem na edukację naszych czasów

AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Zobacz więcej

MS Teams w szkole – wykorzystanie platformy w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym

AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Zobacz więcej

Google Classroom: jak wykorzystać platformę G-Suite dla szkół, zabezpieczyć dane i wdrożyć system na lata

AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Zobacz więcej

Projektowanie ćwiczeń interaktywnych dla uczniów: na telefony, komputery, do edukacji zdalnej i stacjonarnej

AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Zobacz więcej

Aktywna lekcja z TIK: angażowanie uczniów i sprawdzanie wiedzy wybranymi narzędziami

MONIKA SCHMEICHEL-ZARZECZNA

Zobacz więcej

Tworzenie filmów edukacyjnych przez nauczycieli za pomocą komputera – do nauczania zdalnego i stacjonarnego

AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Zobacz więcej

“Szkoła filmowa” – tworzenie wideo z przedstawień i projektów uczniów, film jako narzędzie dydaktyczne

AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Zobacz więcej

1 2 3 4
Scroll Up